Logg inn her

Les instruksjonene her

Måling etter
radonsanering

Rask kontroll av radonnivået med Rapidos+ etter gjennomført tiltak

Oppfølgingsmåling
på arbeidsplass

Med Duotrak kan du måle radonnivået kun i arbeidstiden

Bestilt for
få detektorer?

Her kan du bestille flere detektorer ved behov

Les mer om oss og radon
i vår nyhetsportal

Her finner du alt fra nye regelverk til ledige stillinger hos Radonova

Slik gjør du!

Kom i gang med målingen

Velkommen til Mine sider

Logg inn med oppdragsnummer eller kundenummer og adgangskode, som du finner i instruksjonen som fulgte med leveransen av detektorene. Mangler du disse opplysningene, kan du kontakte vår kundeservice, så hjelper vi deg.

Når du er innlogget:

 • skal du angi start- og stoppdato for målingen, samt fylle ut øvrige opplysninger
 • skal du kontrollere/korrigere stoppdatoen den dagen du avslutter målingen
 • kan du se måleresultatet og laste ned analyserapport som PDF etter at detektorene er analysert
 • OBS! Lagre opplysningene og sett en påminnelse i kalenderen om når det er tid for å avslutte målingen
Målingen starter når du bryter den gjennomsiktige plastemballasjen som detektorene ligger i.

Instruksjon for utplassering av detektorer i eneboliger

For å utføre en korrekt måling av radon i eneboliger kreves følgende:

 • langtidsmåling av radon skal pågå i minst 2 måneder
 • hurtigmåling av radon skal pågå i minst 10 døgn
 • minst 2 detektorer skal brukes, og minst 1 skal plasseres per etasje med primærrom, noe som også omfatter kjeller
 • måling skal i første rekke skje i soverom og stue
 • boligen skal være bebodd, og ventilasjonen skal være i funksjon

Plasser detektorene:

 • Det skal måles i minst 2 oppholdsrom, samt minst 1 oppholdsrom i hver etasje.
 • Sporfilmene skal ligge eller henge fritt 1 – 2 m over gulvet, minst 20 cm fra vegg.
 • De bør ikke plasseres i nærheten av vindu, ventiler, ytterdør eller sterke varmekilder.
 • Nærmere beskrivelser er gitt i ”Måleprosedyre for radon i boliger”, Statens strålevern 2013.

Målingen starter når du bryter den gjennomsiktige plastemballasjen som detektorene ligger i.

Instruksjon for utplassering av detektorer i leiligheter

For å utføre en korrekt måling av radon i leiligheter kreves følgende:

 • langtidsmåling av radon skal pågå i minst 2 måneder
 • korttidsmåling av radon skal pågå i minst 7 døgn
 • minst 2 detektorer i hver leilighet
 • samtlige leiligheter på bakkeplan skal måles
 • i tillegg til disse skal minst 20 prosent av leilighetene måles
 • minst én leilighet per etasje og oppgang skal måles
 • leiligheter der byggematerialet kan antas å bidra til økt radonnivå, skal måles
 • leiligheter som grenser mot heis- eller ventilasjonssjakt, skal måles
 • måling skal i første rekke skje i soverom og stue
 • boligen skal være bebodd, og ventilasjonen skal være i funksjon
 • finnes det kjeller, bør den måles, uansett om den er innredet eller ikke

Plasser detektorene:

 • Det skal måles i minst 2 oppholdsrom, samt minst 1 oppholdsrom i hver etasje.
 • Sporfilmene skal ligge eller henge fritt 1 – 2 m over gulvet, minst 20 cm fra vegg.
 • De bør ikke plasseres i nærheten av vindu, ventiler, ytterdør eller sterke varmekilder.
 • Nærmere beskrivelser er gitt i ”Måleprosedyre for radon i boliger”, Statens strålevern 2013.

Målingen starter når du bryter den gjennomsiktige plastemballasjen som detektorene ligger i.

Instruksjon for utplassering av detektorer på arbeidsplasser, i offentlige lokaler eller på skoler

For å utføre en korrekt måling av radon på arbeidsplasser, i offentlige lokaler eller på skoler kreves følgende:

 • langtidsmåling av radon skal pågå i minst 2 måneder
 • korttidsmåling av radon skal pågå i minst 7 døgn
 • detektorer skal plasseres i rom der personer tilbringer mer enn 4 timer per dag, samt i kjeller der personale oppholder seg i mer enn 50 timer per år
 • i større rom og lokaler på grunnplan eller i kjeller skal det plasseres 1 detektor for hver 150. m²
 • i større rom og lokaler i øvrige etasjer skal det plasseres 1 detektor for hver 250. m²
 • minst 2 detektorer skal brukes per bygning og etasje

Plasser detektorene:

 • Det skal måles i minst 2 oppholdsrom, samt minst 1 oppholdsrom i hver etasje.
 • Sporfilmene skal ligge eller henge fritt 1 – 2 m over gulvet, minst 20 cm fra vegg.
 • De bør ikke plasseres i nærheten av vindu, ventiler, ytterdør eller sterke varmekilder.
 • Nærmere beskrivelser er gitt i ”Måleprosedyre for radon i boliger”, Statens strålevern 2013.
Målingen starter når du bryter den gjennomsiktige plastemballasjen som detektorene ligger i.

Instruksjonene er basert på retningslinjer fra IRMA og oppfyller nasjonale krav..

Hva gjør jeg når det er tid for å avslutte radonmålingen?

Når målingen avsluttes, logger du inn på Mine sider igjen og kontrollerer/korrigerer stoppdato samt angir hvem som er ansvarlig for målingen. Så klikker du på Lagre & Fortsett. Deretter returnerer du detektorene til den adressen som er angitt i instruksjonene som fulgte med leveransen.

Finner du den ikke, kan du returnere dem til følgende adresse:

Radonova
Postboks 100
2714 Jaren

Alternativt til vår postboksadresse:

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 UPPSALA
Sverige